Yazı Detayı
26 Ekim 2019 - Cumartesi 18:03 Bu yazı 3111 kez okundu
 
Av. Dilek ÇAVUŞOĞLU:KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERBİS’E KAYIT VE ŞİRKETLERİN SORUMLULUĞU
Av. Dilek ÇAVUŞOĞLU
 
 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla kişisel verilerin korunması hususunda veri sorumlularına bir kısım yükümlülükler getirilmekte ve yükümlülüklerin ihlali suç/kabahat kabul edilerek yaptırıma bağlanmaktadır. Söz konusu yaptırımlarla karşılaşılmaması adına gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

18 Ağustos 2018 Tarihli ve 30513 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan 2018/88 Sayılı Kurul Kararı gereğince Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırmak zorunda olan şirketler 07/09/2019 tarihli 30881 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/265 sayılı Kurul Kararı gereğince aşağıdaki gibidir;

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.12.2019 tarihine kadar süre verilmiştir,

- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.12.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.04.2019 ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

Kurul tarafından bazı veri sorumluları açısından sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir. 15.05.2018 tarihli 30422 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/32 Sayılı ve 18.08.2018 tarihli 30513 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 Sayılı Kurul kararlarında istisna getirilen veri sorumluları belirtilmiştir. Kararlara göre;

- Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

- 10/01/1972 tarihli 1512 Sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

- 04/11/2004 tarihli 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

- 22/04/1983 tarihli 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulmuş siyasi partiler,

- 19/03/1969 tarihli 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

- Gümrük müşavirleri,

- Arabulucular,

- 01/06/1989 tarihli 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen hak ve yükümlülüklerin ihlali suç ve kabahat kabul edilerek yaptırıma bağlanmıştır. 5237 Sayılı Kanun’un 135 ila 140’ıncı maddeleri arasında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi, ele geçirilmesi ile yok edilmemesi suç olarak düzenlenmiş ve çeşitli yaptırımlara bağlanmıştır.

6698 Sayılı Kanun’un Kanunun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Kişisel verilerin elde edilmesinde ve korunmasında yasal şartlara uyulması ayrıca 6698 Sayılı Kanun’un öngördüğü hak ve yükümlülüklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde yukarıda belirtilen cezai ve idari yaptırımlarla karşılaşılabilecektir.

Av. Dilek ÇAVUŞOĞLU

1995 yılı İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2016 yılında Kayseri Barosu’na kayıt yaptırarak staj eğitimini tamamlamış sonrasında kendi ofisinde hizmet vermeye başlamıştır. Halihazırda kendi hukuk bürosunda avukat, katip ve stajyerlerden oluşan ekibiyle birlikte serbest olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir. Meslek hayatında müvekkillerine çoğunlukla Ceza Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare ve İdari Yargılama Hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Aynı zamanda Çavuşoğlu, Marmara Üniversitesi Kamu Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nda Tezli Yüksek Lisans eğitimini “Hekimin Cezai Sorumluluğu ve Ceza Hukuku Açısından Özellik Arz Eden Tıbbi Müdahaleler” konulu tezinin jüri tarafından oybirliğiyle kabulü ile tamamlamıştır. Yüksek lisans mezuniyeti ile kamu hukuku bilim uzmanı unvanını taşımaya hak kazanmıştır.

İLETİŞİM E-mail: av.dilekcavusoglu@gmail.com

Tel : (0) 352 231 01 02

Gsm: (0) 553 553 46 95

 
Etiketler: Av., Dilek, ÇAVUŞOĞLU:KİŞİSEL, VERİLERİN, KORUNMASI, KANUNU, KAPSAMINDA, VERBİS’E, KAYIT, VE, ŞİRKETLERİN, SORUMLULUĞU,
Yorumlar
Haber Yazılımı