Haber Detayı
11 Aralık 2015 - Cuma 18:41 Bu haber 6670 kez okundu
 
Prof. Dr Mustafa Alçı Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Aday
Mühendislik Fakültesi Elektrik, Elektronik bölümü
Eğitim Haberi
Prof. Dr Mustafa Alçı Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Aday

Erciyes Üniversitesi Mühendislik  Fakültesinin kuruluşundan bu güne çeşitli kademelerde görev yapan Prof. Dr Mustafa Alçı Erciyes Üniversitesi  rektörlüğe niçin aday olduğunu ve seçildiği taktirde gerçekleştireceği projeleri gazetemize anlattı.

Prof.Dr. Alçı , 20 yıl idari idari kadrolarda görev aldım, iki dönem Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 6 yıl Mühendislik Fakültesi Elektrik, Elektronik bölümü başkanlığı, daha sonra Erciyes Üniversitesinden ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesinde rektör yardımcılığı ve dekanlık görevlerinde bulunduktan sonra , 6 yıl Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanlığı görevinde bulundum. Tecrübe kitap okumayla kazanılmıyor, bunun için insanlarla doğrudan diyalog kurmak gerekiyor. Bu güne kadar öğretim üyesi olarak öğrencilerle, idareci olarak yönetim kademesinde olan arkadaşlarımla iyi diyalog içinde oldum ve Allah'a şükürler olsun bu görevlerim bittiği zamanda kapısını vurupta çayını içmeyeceğimiz kimse olmamıştır. Bu benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Ben bu görevleri yaparken empati yaptım, kendimi o insanların yerine koydum. Görev yaptığım sürede bütün arkadaşlarım çalışmalarımdan memnun kalmışlar. Adaylık için karar alırken şöyle düşündüm rektörlük için tecrübe gerekiyorsa bu tecrübem var, akademik çalışmalarım mevcut şu ana kadar 12 doktora ve 14 yüksek lisans bitirttim. Benin öğrencilerim profesör ve doçent oldular. Bende bilgi ve birikimlerimle üniversitemizi daha iyi yerlere getirmek için rektörlüğe aday oldum.

Erciyes Üniversitesi yaklaşık 55 bin'den fazla öğrencisi ile üç değil daha fazla Rektör Yardımcısı ile yönetilmesi gereken büyük bir üniversitedir. Bunun için gerekli alt yapı hazırlanıp, Uzaktan Öğretim ve Eğitimle ilgili mevcut yapı daha da güçlendirilerek, daha fazla sayıda Rektör Yardımcısı ile çalışılabilecek hale getirilmelidir. Gerekli bürokratik işlemler için YÖK nezdinde başvuruda bulunulacaktır.

Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Eğitimde Görev Almaları
Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarında bulunan bazı öğretim üyelerinin, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ders açmasında ve Lisans Üstü eğitimde danışmanlık yapmaları sırasında bazı güçlükle karşılaşılmaktadır. Bu sıkıntılar birimlerin ortak görüşleri ile çözüme kavuşturulacaktır.
Kadromun bulunduğu Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı yaptığım 2000'li yılların başında bu problem, kendi anabilim dalımızda arkadaşlarımızla birlikte çalışılarak oluşturulan ortak bir görüşle tarafımdan çözülmüştür.
Teknoloji ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Erciyes Üniversitesi öğrenci sayısı bakımından yeterince büyük bir bölge üniversitesidir. Buna rağmen, bilim ve teknolojideki gelişmeler, piyasadaki yeni mesleki oluşumlar bazı yeni fakülte ve yüksekokulların açılmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Fen Fakültesi ve Meslek Yüksek Okullarındaki yeterli sayıda nitelikli araştırmacı öğretim üyelerinin varlığı ve bunların gayretli çalışmaları Erciyes Üniversitesinde bir Teknoloji ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin kurulması için girişimlerde bulunmayı elzem hale getirmektedir. Bunun için gerekli hazırlıklar yapılarak YÖK'e başvuruda bulunulacaktır.
Lisansüstü Araştırmacı Öğrenciler için Kampüs içi Yurt
Ülkemizin dünyada Bilim ve Teknoloji konusunda söz sahibi olmasına katkıda bulunmak için Erciyes Üniversitesi'nin de bir Araştırma Üniversitesi olması bölgesel ve ulusal bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ancak bunun için, lisansüstü eğitimdeki araştırmacı Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin sayılarının artırılması gerekmektedir. Büyük çoğunluğu genç ve bekar olan bu araştırmacıların zamanı iyi kullanmaları, geceli-gündüzlü kendi birimlerindeki laboratuvarlarında rahatça çalışabilmeleri ve ulaşım problemlerinin de olmaması için kampüs içerisinde sadece bu öğretim elemanlarının konaklayabileceği yurt veya bekar öğretim elemanı lojmanı gibi bir mekana şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir ihtiyaç kısa sürede uygun şekilde karşılanacaktır.
Genç ve bekar olan araştırmacıların geceli-gündüzlü kendi birimlerindeki laboratuvarlarında rahatça çalışabilmeleri ve ulaşım problemlerinin de olmaması için kampüs içerisinde konaklayabileceği yurt veya lojman kısa sürede uygun şekilde karşılanacaktır.
Atama Kriterleri
2014 yılında hazırlanıp Üniversitemiz Senatosu'ndan geçirilen "Atama Kriterleri" mağdur oluşturmak için değil başarının teşvik edilmesi için hazırlanmıştı. Ama görülmüştür ki, bazı birimlerde değişik sebeplerle mağdurlar oluşmaya başlamıştır. Bu durumun düzeltilmesi için bu konu senatoya yeniden getirilip, oluşturulacak kurullarla her birimin özelliklerine göre atama kriterleri gözden geçirilip, gerekli iyileştirilmeler ve düzenlemeler yapılacaktır.
Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okullarının İdari Kurulları
Fakültelerde olduğu gibi, Yüksekokulların ve Meslek Yüksekokullarının idari mekanizmaları da öncelikle ve imkanlar dahilinde kendi bünyelerinde bulunan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından oluşturulmaya çalışılacaktır.
Üniversite Bütçesi
Üniversite bütçesi şeffaf hale getirilerek, gelirler ve giderler konusunda birim yöneticileri ve Üniversite Yönetim Kurulu gerektiğinde ve talep edildiğinde özellikle harcamalar konusunda bilgilendirilecektir. Üniversitenin gelir kaynaklarının artırılması için gayret edilecektir.
Kampüs Düzeni
Kampüsdeki yol güzergahları ve yeşil alanlar gibi genel yerleşim planı üzerindeki ihtiyaç duyulan değişiklikler ancak konunun uzmanlarının oluşturduğu bir komisyonun görüşü ile yapılabilecektir.
Kampüs Güvenliği ve Trafiği
Kampüs güvenliği ve trafiğine özel bir önem verilecektir. Erciyes Üniversitesinin sağlık hizmetlerinden faydalanma durumunda olan vatandaşlar da dikkate alınarak kampüs içi ulaşımda en uygun çözüm bulunmaya çalışılacaktır.
Yemekhanelerin Durumu
Yemekhanelerin; çalışma düzeninin iyileştirilmesi, ortamlarının daha hijyenik hale getirilmesi, yemeklerin çeşidinin- kalitesinin artırılması ve tercihli olabilmesi için ve bununla birlikte diğer konulardaki her türlü sosyal hizmetlerde kalitenin ön plana çıkarılabilmesi için eldeki bütün imkanlar seferber edilecektir.
Bilişim Altyapısı
Günümüzde güçlü bir bilişim alt yapısı olmadan teknik ve sosyal değişimleri takip etmek ve yönetmek mümkün olamamaktadır. Bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerleyen Erciyes Üniversitesinin mevcut bilişim alt yapısına özel bir önem verilerek daha da güçlendirilmesine ve üniversitenin itici gücüolarak kullanılmasına çalışılacaktır.
Araştırma ve Uygulama Merkezleri
Erciyes Üniversitesinde faaliyet gösteren çok sayıda Araştırma ve Uygulama Merkezleri olmakla birlikte, bu merkezler yeterli fiziksel altyapı ve personel desteği olmadığı için aktif olamamaktadırlar. Üniversite ile paydaşlar arasında köprü rolü üstlenebilecek bu merkezlerin daha aktif hale gelmesine yönelik çalışmalar yapılarak ve personel desteğinin sağlanarak merkezi bir birim içerisinde faaliyet göstermelerine gayret edilecektir.
Değişik ölçütler dikkate alınarak üniversiteler için yapılan uluslararası sıralamalarda Erciyes Üniversitesinin ilk 800 içerisinde yer almasında bazı Araştırma Birimlerinin ve Merkezlerinin de önemli katkısı olduğu düşünülmektedir. Üniversitemizin araştırma alt yapısı olan farklı alanlarda da bilimsel araştırma potansiyelini yansıtacak yeni araştırma birimlerinin oluşturulmasına; etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermelerine çalışılacaktır.
Kaynak: (HHG) - Hacılar Haber Gazetesi Editör: KADİR ALPASLAN TANDOĞAN
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı